Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij Feest in Vlaanderen.

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor vragen.

1. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Feest in Vlaanderen. Feest In Vlaanderen is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

– Per post: Brugeoisestraat 3, 8310 Assebroek, België

– Tel: +32 (0)483 008 142

– E-mail: karel@feestinvlaanderen.be

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Feest In Vlaanderen volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle bestandsgegevens die u ons bij een offerte aanvraag, inschrijving op de nieuwsbrief of opmaak van een contract meedeelt.

2.1 Offerte aanvraag Onderstaande gegevens dienen bij aanvraag van een offerte verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie):

– Uw e-mailadres

– Uw telefoonnummer

– Uw voornaam

– Uw achternaam

Door middel van deze gegevens kan Feest In Vlaanderen u contacteren en verder communiceren omtrent uw aanvraag. Deze gegevens worden enkel door de medewerkers van Feest in Vlaanderen bekeken en behandeld. Wanneer u uw aanvraag verzend via de ‘verzend’-knop gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden zoals omschreven op deze pagina en wordt u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink. Zolang u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, blijft u de nieuwsbrief ontvangen en worden uw gegevens voor onbeperkte tijd opgeslagen. Uw gegevens worden pas verwijderd wanneer u expliciet bezwaar aantekent bij de onder punt 1 genoemde contactgegevens.

2.2 Inschrijving op de nieuwsbrief Onderstaande gegevens dienen bij inschrijving aangegeven te worden (verplichte informatie):

– Uw e-mailadres

– Uw voornaam

– Uw achternaam

Door middel van deze gegevens kan Feest in Vlaanderen nieuwsbrieven verzenden naar uw e-mailadres. Deze gegevens worden enkel door de medewerkers van Feest in Vlaanderen bekeken en behandeld. Wanneer u uw inschrijving finaliseert via de ‘inschrijven’-knop gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden zoals omschreven op deze pagina. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink. Zolang u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, blijft u de nieuwsbrief ontvangen en worden uw gegevens voor onbeperkte tijd opgeslagen. Uw gegevens worden pas verwijderd wanneer u expliciet bezwaar aantekent bij de onder punt 1 genoemde contactgegevens.

2.3 Opmaak van contract Wanneer u er voor kiest om een samenwerking met Feest in Vlaanderen aan te gaan en gebruik te maken van onze diensten dient er een contract opgesteld te worden tussen Feest in VLaanderen en u als contractant met uw correcte gegevens. Onderstaande gegevens dienen bij opmaak van een contract aangegeven te worden (verplichte informatie):

– Uw e-mailadres

– Uw voornaam

– Uw achternaam

– Uw klantennaam (vereniging/bedrijf/naam)

– Uw telefoonnummer (vaste-lijn of gsm)

– Uw facturatieadres

– Uw BTW-nummer (indien van toepassing)

– Datum waarop boeking dient door te gaan

– Uur waarop boeking dient door te gaan

– Adres waarop boeking dient door te gaan

Door middel van deze gegevens kan Feest In Vlaanderen het contract opmaken en verzenden naar uw e-mailadres. Deze gegevens worden enkel door de medewerkers van Feest in Vlaanderen bekeken en behandeld. Indien feest in VLaanderen meer informatie wenst omtrent de boeking wordt dit voor of na opmaak van het contract opgevraagd en dient de contractant deze informatie zo volledig mogelijk en zo snel mogelijk door te geven aan Feest in Vlaanderen. Alle bijkomende gegevens die na het opmaak van het contract worden opgevraagd en enkel als deze gegevens betrekking hebben tot het contract worden, met toestemming van de contractant, doorgeven aan derden voor niet commerciële doeleinden, zie 2.4 voor meer informatie hieromtrent. Mogelijke gegevens die opgevraagd kunnen worden als bijkomende informatie, zie document.

2.4 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw boeking. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de afwikkeling van de boeking ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. roadmanagers, techniekers, artiesten) de noodzakelijke gegevens. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Na het vervullen van hun taak worden uw gegevens niet meer gebruikt door de dienstverleners.

2.5 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw boeking, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw ervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw boeking te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, die u ons verschaft hebt via mail of telefoon. 

Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende.

2.5.1 Markt- en opinieonderzoek

Wij gebruiken uw gegevens  voor markt- en opinieonderzoek. De in het kader van markt- en opinieonderzoek geregistreerde gegevens gebruiken wij niet voor reclamedoeleinden. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd.

Tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. 

3. Privacywetgeving

Indien u meer informatie wenst over de privacywetgeving of GDPR verwijzen we u graag door naar de juiste websites.

https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl

.

.

.